Testbaarheid

Op deze website wordt kwaliteit opgedeeld in 7 categorieën, om het simpel te houden. Er zijn er nog zeker 50 meer, maar vandaag wil ik het podium geven aan ‘testbaarheid.’ Dat is leuk voor ons testers, en zorgt ervoor dat we meer inzicht in de kwaliteit van de software kunnen krijgen. En daar heeft het bedrijf weer iets aan.

Vreemd genoeg gaat het TMap Next boek (uit 2006 alweer) nauwelijks in op testbaarheid en een kort rondje op internet brengt me ook niet veel verder. De hoogste tijd om testbaarheid tastbaar te maken; vandaag dus niet alleen verheldering, maar ook verdieping!

Bij testbaarheid denk ik aan:

Functionaliteit

 • Is de impact van een wijziging op de omliggende functionaliteit bekend, en goed gedocumenteerd?
 • Zijn er duidelijke en goed herhaalbare testgevallen aanwezig, met betrekking tot de gewijzigde en omliggende functionaliteit?

Infrastructuur

 • Zijn er een aparte ontwikkel-, test- en acceptatieomgeving (OTA) ingericht?
 • Als er geen volledige OTA is ingericht; zijn er duidelijke afspraken wie er welke handelingen op de testomgevingen mogen uitvoeren, en wanneer?
 • Is de technische ondergrond (fysieke en/of virtuele machines) representatief voor productie?
 • Zijn extern draaiende applicaties ook beschikbaar op de diverse omgevingen?
 • Als niet alle applicaties beschikbaar zijn; is er een minimale set aan applicaties aangewezen, die altijd actueel en goed beschikbaar moeten zijn op de diverse omgevingen? (bijvoorbeeld het CRM pakket of de middleware)
 • Als niet alle applicaties beschikbaar zijn; zijn er stubs en drivers ingericht om de werkelijke reactie van een applicatie te simuleren?
 • Is er een afspraak op welke versie de gehele keten draait, per omgeving? (wordt alles steeds naar de productiestand gebracht?)
 • Is de benodigde tooling voor testen ingericht? (bijvoorbeeld een random data generator, load generator, screenshot tools, vergrootglas, link checker, response timer, aparte logging tool)
 • Zijn er faciliteiten ingericht om te kunnen tijdreizen? En is de gehele keten hierop voorbereid?
 • Als er toestemming is om productiedata te gebruiken, zijn de rollen op die testomgeving dan ook minstens net zo streng ingericht en beveiligd als de productieomgeving?

Data

 • Zijn er afspraken welke productiedata er beschikbaar mogen zijn per omgeving?
 • Is het mogelijk om snel specifieke testsituaties klaar te zetten? (via insert queries, geautomatiseerd via de schermen, enzovoort)
 • Kan er snel een eerdere testsituatie worden klaargezet?

Procedures

 • Zijn de diverse rollen snel te mobiliseren om een gebruikerstest en beheerderstest uit te voeren? Zijn er key users en hun back ups toegewezen?
 • Zijn de juiste personen aangewezen en geautoriseerd om de testresultaten te accepteren?
 • Heeft de systeemtester toegang tot meerdere inlog accounts, om de diverse rollen en rechten te kunnen testen?
 • Als er productiedata gebruikt mag worden, zijn er dan afspraken over hoe de betrokkenen omgaan met die data? (bijvoorbeeld of dit via mail of netwerkschijven gedeeld wordt)

Een mooi lijstje om bij je eigen bedrijf eens na te lopen? En zoals altijd zijn aanvullingen welkom!

door Sander Mol op woensdag 26 maart 2014 in Kwaliteit

Plaats als eerste een reactie!

Naam*: E-mail*: