Archief voor de categorie Kwaliteit

  

Door het oog van de tester

Vaak wordt er gevraagd naar een tester op het moment dat de kwaliteit tijdens een project blijkt tegen te vallen, of dat te veel zaken verkeerd gaan in de live omgeving. Maar wat wordt er dan eigenlijk gevraagd? In ieder geval niet om ‘handjes’ die testgevallen inkloppen, maar juist om een bepaalde kijk op de (ICT) wereld. Hieronder […]

Testbaarheid

Op deze website wordt kwaliteit opgedeeld in 7 categorieën, om het simpel te houden. Er zijn er nog zeker 50 meer, maar vandaag wil ik het podium geven aan ‘testbaarheid.’ Dat is leuk voor ons testers, en zorgt ervoor dat we meer inzicht in de kwaliteit van de software kunnen krijgen. En daar heeft het bedrijf weer […]